Dobrzyca

O NAS

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy z siedzibą przy ul. Koźmińskiej 10

 

Zostało powołane w 2001 roku uchwałą Rady Gminy. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada swoje filie w Koźmińcu i Sośnicy. Podstawowym celem działalności GCK jest tworzenie i upowszechnianie kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oferta Gminnego Centrum Kultury skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Wydarzenia kulturalne organizowane przez placówkę odbywają się w siedzibie instytucji w Dobrzycy, a także w plenerze.

Podstawowym zakresem działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy jest:

 

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz czytelnictwa,

b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz czytelnictwo,

c) stwarzanie warunków dla rozwoju sekcji artystycznych, m. in. sekcji śpiewu solowego, sekcji gry na instrumentach, sekcji teatralnej, sekcji plastycznej oraz sekcji tanecznej,

d) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okazjonalnych i masowych,

e) organizowanie koncertów, spektakli, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, spotkań, zabaw, dyskotek,

f) poszerzenie kontaktów oraz współpracy z ościennymi placówkami, a także z instytucjami kultury z kraju i zagranicy,

g) pomoc merytoryczna, artystyczna, sprzętowa w organizacji uroczystości, świąt państwowych, gminnych i wszelkich innych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy,

h) współpraca z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy,

i) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych.

 

Pracownicy:

 

Dyrektor: Wojciech Maniak

Gł. księgowa: Agnieszka Opielewicz
Kierownik biblioteki: Ewa Gola
Starszy bibliotekarz: Ewa Balcer
Młodszy instruktor : Agnieszka Szymkowiak
Młodszy bibliotekarz: Urszula Forycka
Woźna : Halina Kostrzewska

Wkrótce w Dobrzycy

  • Events are coming soon, stay tuned!

Archiwum Wiadomości

Podążaj za nami!

Nie zapomnij polubić nas na Facebook. Znajdziesz tam dużo więcej!