Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) powstał w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na administracje publiczną, w tym samorząd lokalny, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego.

Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo.


Przejdź do BiP


Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową BIP GCK w Dobrzycy . Aby wrócić na stronę Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).