Akty prawne

Klikając przyciski „Pobierz PDF” otworzysz w tym samym oknie dokument w formacie PDF. Aby wrócić na stronę GCK w Dobrzycy musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).


Statut GCK

Regulamin Klubu Senior+

Ustawa o bibliotekach

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dział. kult.