W skład naszego Centrum wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada dwie filie biblioteczne w Koźmińcu i Sośnicy oraz Klub Seniora.


Oferta

Gminne Centrum Kultury zostało powołane w 2001 roku uchwałą Rady Gminy. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi Gminny Ośrodek Kultury, Klub Senior+ oraz Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada swoje filie w Koźmińcu i Sośnicy. Podstawowym celem działalności GCK jest tworzenie i upowszechnianie kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oferta Gminnego Centrum Kultury skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Wydarzenia kulturalne organizowane przez placówkę odbywają się w siedzibie instytucji w Dobrzycy, a także w plenerze.


Podstawowy zakres działalności

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz czytelniczych.
 2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz czytelnictwo.
 3. Stwarzanie warunków dla rozwoju sekcji artystycznych, m. in. sekcji śpiewu, sekcji gry na instrumentach, sekcji teatralnej, sekcji plastycznej oraz sekcji tanecznej.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okazjonalnych i masowych takich jak: koncerty, spektakle, festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, spotkania, zabawy.
 5. Poszerzenie kontaktów oraz współpracy z ościennymi placówkami, z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, a także z instytucjami kultury z kraju i zagranicy.
 6. Pomoc merytoryczna, artystyczna, sprzętowa w organizacji uroczystości, świąt państwowych, gminnych i wszelkich innych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy.
 7. Promowanie wiedzy o regionie i kulturze.
 8. Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez integrację osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.

Wybrane formy działalności

 • współorganizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja Dnia Kobiet,
 • organizacja Gminnego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży,
 • organizacja Dobrzyckich Spotkań Śpiewających Krasnali – przeglądu piosenki dla przedszkolaków,
 • organizacja Festynu Majowego,
 • organizacja Festynu Integracyjnego,
 • organizacja Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • współorganizacja Konkursu Kulinarnego „Nasze Dziedzictwo Kulinarne Smaki Regionów Południowej Wielkopolski”,
 • współorganizacja Biegów Mikołajczykowskich oraz wyścigów Kolarskich,
 • współorganizacja Letniej Spartakiady Mieszkańców Wsi Gminy Dobrzyca
 • organizacja Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Vocaliada”,
 • organizacja Dni Dobrzycy,
 • organizacja okolicznościowych Akademii,
 • organizacja Dożynek Gminnych,
 • organizacja Dnia Dziecka,
 • współorganizacja Rajdu Samochodów Zabytkowych.

Kadra

Dyrektor: Wojciech Maniak
Kierownik biblioteki: Ewa Balcer
Młodszy bibliotekarz: Agnieszka Szymkowiak
Młodszy bibliotekarz: Jarosław Wybieralski
Woźna: Beata Frąszczak