Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Nawiguj po stronie: Godziny pracy Punktu Konsultacyjno- informacyjnego Godziny pracy świetlicy Koordynator Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki…

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  Nawiguj pod tej…