Grafika przedstawia znaki promocyjne biegów - m.in. karty do gry z wizerunkami królów.

Królewska Kareta – w maju w Dobrzycy

Biegowe Grand Prix Ziemi Pleszewskiej 2023 oraz I Bieg Strażacki pod patronatem WKW PSP nad. bryg. Dariusza Matczaka to cykl biegów w czterech gminach powiatu pleszewskiego. Rozpocznie go impreza 14 maja w Dobrzycy.

O biegu

Cykl rozpocznie I Bieg Króla Władysława o Puchar Burmistrza Gminy Dobrzyca w dniu 14 maja.

Trasa biegu 14 maja 2023 r. przebiegać będzie ul. Nową, ul. Ostrowską – drogą powiatową nr 4173P w kierunku Izbiczna, Koźmińca i z powrotem. W biegu na 5 km nawrót zawodników nastąpi po 2,5 km tuż przed skrzyżowaniem w Izbicznie, natomiast nawrót zawodników w biegu na 10 km nastąpi po 5 km i będzie miał miejsce tuż przed byłym boiskiem klubu Płomyk Koźminiec. Start i meta znajdować się będą w tym samym miejscu. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co kilometr.

Trasa posiada atest PZLA

Imprezy towarzyszące: Bieg Władka (dla przedszkolaków), Biegi im. Stanisława Mikołajczyka dla dzieci i młodzieży z roczników 2008- 2015

Klasyfikacje

  • Generalna – kobiet na 5 i 10 km – i mężczyzn na 5 i 10 km po 3 zawodników. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 5 km, 10 km będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu netto.
  • K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat)
  • K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat)
  • K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
  • K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)
  • K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)
  • K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat)
  • K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej)
  • Dodatkowa klasyfikacja – mieszkańcy Gminy Dobrzyca: najlepsze 3 dobrzyczanki i najlepszych 3 dobrzyczan (przy zapisach elektronicznych należy zaznaczyć klasyfikację dodatkową w przeciwnym razie uczestnik nie będzie sklasyfikowany). Decyduje adres zameldowania.

Nie będzie klasyfikacji wiekowej dla biegu na 5 km.

Więcej o biegu

Wszystkie informacje oraz link do zapisów znajduje się na stronie cyklu biegów Królewska Kareta.

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową krolewskakareta.pl . Aby wrócić na stronę Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Plakat biegu