Grafika przedstawia logotyp oraz herb województwa wielkopolskiego oraz napisy "Wielkopolska" oraz "Samorząd Województwa Wielkopolskiego"

Remont i poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

W dniu 28 lipca 2023r. Gmina Dobrzyca podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. Remont i poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy. To już 3 etap realizacji inwestycji.

Zadanie realizuje GCK w Dobrzycy. Całkowita wartość projektu wynosi 151 255,59 zł, z czego 85 000,00zł stanowi dofinansowanie z programu „Kulisy kultury” pozyskane przez Gminę Dobrzyca. Realizacja projektu potrwa do 31.10.2023 r.

Informacja o projekcie:

Projekt pod nazwą:

„Remont i poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy”

został zrealizowany ze wsparciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury”

Grafika przedstawia logotyp oraz herb województwa wielkopolskiego oraz napisy "Wielkopolska" oraz "Samorząd Województwa Wielkopolskiego"