Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dobrzyca '2024

Zapraszamy na Konfrontacje Artystyczne, które odbywać się będą 13-16 czerwca 2024 r. w Dobrzycy. Tutaj znajdziesz: Informacje podstawowe Zapraszamy na Konfrontacje Artystyczne, które odbywać się będą 13-16 czerwca 2024 r. w Dobrzycy. Próby z zespołem oraz nocleg w Sośnicy. Przyjazd…

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności Wstęp Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca (zwane dalej GCK Dobrzyca) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej GCK Dobrzyca https://gck-dobrzyca.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019…

Tekst odczytywany maszynowo

Co to jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy? Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz statutu.Organizatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy jest Gmina Dobrzyca. Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Kto…

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Nawiguj po stronie: Godziny pracy Punktu Konsultacyjno- informacyjnego Godziny pracy świetlicy Koordynator Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki…

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  Nawiguj pod tej…