Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności Wstęp Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca (zwane dalej GCK Dobrzyca) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej GCK Dobrzyca https://gck-dobrzyca.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019…

Tekst odczytywany maszynowo

Co to jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy? Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz statutu.Organizatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy jest Gmina Dobrzyca. Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Kto…

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Nawiguj po stronie: Godziny pracy Punktu Konsultacyjno- informacyjnego Godziny pracy świetlicy Koordynator Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki…

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  Nawiguj pod tej…

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy sięga swoimi korzeniami do września 1947 roku, kiedy to „Myśl o nowej Polsce” A. Lampego, jako pierwsza książka została wpisana do bibliotecznego inwentarza. Sprawdź również: Początki Z inicjatywą założenia biblioteki wystąpiła pani Florentyna Świerzbinowicz i znalazła poparcie u ówczesnych władz gminnych. Wójt gminy…