Grafika WOŚP - abstrakcyjne tło i napis 31 Finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023

Tym razem Fundacja Jurka Owsiaka gra na rzecz walki z sepsą,

Program WOŚP w Dobrzycy

21 i 22 stycznia

W Dobrzycy odbędą się turnieje: koszykarskich trójek, siatkarski (21.01) oraz halowej piłki nożnej (22.01). Wpisowe od drużyny wynosi odpowiednio: 100, 200 i 200 zł. 

29 stycznia

W Dobrzycy wiele będzie się działo też w dzień finału. Zaplanowano występy artystyczno-wokalne, sprzedaż ciast na rynku, licytacje czy światełko do nieba.

 • 15:30 – występ laureatów Śpiewających Krasnali
 • 15:45 – występy artystyczne dzieci ze SP w Dobrzycy
 • 16:00 – występ Orkiestry Dętej GCK Dobrzyca
 • 16:30 – licytacje
 • 16:50 – występy wokalne dzieci
 • 17:15 – występ uczestników warsztatów tanecznych Skakanka Dance
 • 17:30 – licytacje
 • 17:50 – występ uczestników szkoły tańca Studia Kreacji Ruchu Arlety Piotrowskiej
 • 18:05 – występy wokalne dzieci
 • 18:25 – licytacje
 • 19:00 – światełko do nieba – Rynek

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planujemy kupić: 

 • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
 • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
 • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
 • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
 • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
 • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych