Na zdjęciu dzieci robiące "okulary" z dłoni

Zapraszamy na półkolonie!!!

W tym roku zapraszamy dzieci w wieku 7 - 15 lat na dwa turnusy półkolonii organizowanych przez Gminne centrum Kultury

Daty turnusów:

I turnus: 24 lipca – 28  lipca 2023
II turnus: 31 lipca – 4 sierpnia 2023

Ramowy program wypoczynku

Dzień 1 poniedziałek

 • 10:00 – zbiórka w Parku Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
 • 10:15 – 11:30 – gry terenowe
 • 11:30 – 12:00 – przerwa na posiłek (zapewniony przez organizatora)
 • 12:00 – 14:00 – zajęcia plastyczne
 • 14:00 – odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów

Dzień 2 wtorek

 • 9:00 – zbiórka na boisku sportowym
 • 9:15 – wyjazd na basen do Ostrowa Wielkopolskiego
 • 10:00 – 13:00 – pobyt na basenie
 • 14:00 – odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów

Dzień 3 środa 

 • 9:00 – zbiórka na boisku sportowym
 • 9:15 – wyjazd na basen do Ostrowa Wielkopolskiego
 • 10:00 – 13:00 – pobyt na basenie
 • 14:00 – odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów

Dzień 4 czwartek

 • 9:00 – zbiórka na boisku sportowym
 • 9:15 – wyjazd do kina Helios w Ostrowie Wielkopolskim
 • 10:00 – pobyt w kinie (po kinie jedziemy do restauracji McDonald’s w Ostrowie)
 • 14:00 – odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów

Dzień 5 piątek

 • 9:00 – zbiórka na boisku sportowym
 • 9:15 – wyjazd na basen do Ostrowa Wielkopolskiego
 • 10:00 – 13:00 – pobyt na basenie
 • 14:00 – odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów

04.08.2023 r.

17:00 – 20:00 – boisko sportowe – zakończenie dla wszystkich uczestników półkolonii i rodziców/opiekunów

Uwaga!

Program półkolonii jest taki sam dla obu turnusów.

W razie niepogody możliwa zmiana programu.

Na wyjazdy (basen i kino) prosimy o zabranie kieszonkowego.

Dzieci nie potrafiące pływać, dla bezpieczeństwa prosimy zaopatrzyć w kółko lub rękawki już napompowane.

Wykorzystano zdjęcie z: Image by pressfoto on Freepik