Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 


Dane teleadresowe


Więcej na ten temat

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową BIP . Aby wrócić na stronę Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).