Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy sięga swoimi korzeniami do września 1947 roku, kiedy to „Myśl o nowej Polsce” A. Lampego, jako pierwsza książka została wpisana do bibliotecznego inwentarza.


Początki

Z inicjatywą założenia biblioteki wystąpiła pani Florentyna Świerzbinowicz i znalazła poparcie u ówczesnych władz gminnych. Wójt gminy Ignacy Jańczak oraz sekretarz Józef Mielcarz, rozumiejąc rolę biblioteki i słowa drukowanego w środowisku, przyczynili się do podjęcia uchwały GRN i pozyskali fundusze na zakup księgozbioru.


Rozwój

Przygotowaniem lokalu, zakupem księgozbioru, jego skatalogowaniem oraz przygotowaniem go do wypożyczenia zajęła się pani Florentyna Świerzbinowicz. Ona też pełniła społecznie funkcje pierwszego kierownika i bibliotekarza, zakładając jednocześnie punkty biblioteczne w Polskich Olędrach, Galewie, Trzebinie, Cegielni, Borzęcicach, Lutyni i Sośnicy. Trwające przez kilka lat intensywne starania o płatny etat odniosły skutek dopiero w 1951 roku.


Wędrówka

W początkowych latach swej działalności dobrzycka książnica nie tylko nie miała szczęścia do stabilnej kadry, ale również do lokalu. W latach 1947-1979 jej zbiory były przenoszone siedmiokrotnie. Mieściła się w pomieszczeniach zastępczych, jednoizbowych, ciasnych i nie spełniających wymogów bibliotecznych.

Pierwotnie otrzymała lokal o powierzchni 12,5m² w budynku Zarządu Gminy, następnie przeniesiono ją do jednego z pomieszczeń obecnej Restauracji Ludowa przy ul. Wąskiej. Po kolejnej przeprowadzce znalazła się w Urzędzie Gminy, skąd los rzucił ją do nieistniejącej już sali w Parku Strzeleckim. Swoje lokum miała również przy ul. Koźmińskiej, gdzie dawniej mieściła się apteka oraz pałacu Gorzeńskich.

Po 32 latach tułaczki Biblioteka wreszcie otrzymała swój lokal mieszczący się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy.


Na swoim miejscu

Uroczyste oddanie go do użytku nastąpiło 19 listopada 1979 roku podczas Wojewódzkiej Inauguracji XIII Dekady Książki Społeczno-Politycznej „Człowiek-Świat-Polityka”.

Nowy, piękny, funkcjonalny lokal o powierzchni użytkowej 212m² dał nowe możliwości. Trzy duże pomieszczenia z nowo zakupionym sprzętem bibliotecznym pozwoliły na racjonalne rozmieszczenie księgozbioru i wyodrębnienie czytelni, wypożyczalni dla dorosłych oraz oddziału dziecięcego. Nowe pomieszczenia nie tylko „rozładowały” ciasnotę, ale pozwoliły na dalsze, systematyczne gromadzenie zbiorów.

Swą odrębność Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy utrzymała do roku 2001, kiedy to 1 kwietnia, Uchwałą Rady Gminy Dobrzyca została włączona w struktury nowo powstałego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.


Ludzie Biblioteki

Historia Biblioteki to również ludzie, którzy ją tworzyli i rozwijali. W ciągu ponad 60.letniej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzycy, pracowało w niej 12 osób. W początkowych latach rotacja kadry bibliotecznej była bardzo duża. Pierwszą etatową bibliotekarką była pani Janina Waligóra. Po jej tragicznej śmierci obowiązki kierowania biblioteką pełniła pani Aniela Leśniewska. Bardzo szybko następowały jednak kolejne zmiany. Do dnia 21 lipca 1980 roku, kiedy to kierownikiem biblioteki została pani Ewa Gola pełniąca tę funkcję do grudnia 2018r., w dobrzyckiej placówce pracowała również pani Joanna Kempska, Leonarda Kulesza, Bożena Biernat, Danuta Skiba-Królikiewicz, Krystyna Kapuściak oraz Władysława Kmiecik.

W 1982 roku Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu przyznał dobrzyckiej bibliotece ½ etatu. Z dniem 15 lutego 1982 roku funkcję kierownika Oddziału Dziecięcego objął pan Andrzej Gola. Pięć lat później ten sam Wydział, na wniosek kierownika Biblioteki, oceniając pozytywnie jej działalność przyznał kolejny etat, na którym zatrudniono panią Ewę Balcer, która obecnie jest kierownikiem Biblioteki.


Galeria