Sieć biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy posiada dwie filie biblioteczne: w Kożmińcu oraz w Sośnicy.


Koźminiec

W wyniku komasacji gromad jako filia działała od roku 1962. Powstała z punktu bibliotecznego, który istniał od 1956r. Dwukrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku przy sali wiejskiej i zajmuje jedno duże pomieszczenie o powierzchni 60 m².

Księgozbiór liczy 11379 wol.: beletrystyka polska i obca dla dorosłych, książki popularnonaukowe, literatura dziecięca, lektury szkolne. W wydzielonym kąciku można na miejscu skorzystać z księgozbioru podręcznego  i czasopism.

Filia współpracując z przedszkolem i szkołą podstawową przyjmuje wycieczki, zapoznaje dzieci z zasadami korzystania z biblioteki oraz prowadzi różne formy pracy  z czytelnikiem zbiorowym (konkursy, zabawy).

Swoim użytkownikom oferuje 1 stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.


Sośnica

Została przemianowana z biblioteki gromadzkiej, ta zaś została utworzona w 1959 roku w oparciu o księgozbiór miejscowego punktu bibliotecznego. Zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 42 m², w budynku przyległym do Domu Strażaka.

Dzisiejsze zbiory filii liczą 9322 woluminów. Jest to literatura piękna polska i obca dla dorosłych i dla dzieci oraz literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy.

Posiada wydzielony kącik czytelniczy, w którym na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących, komputera i Internetu.


Galeria