Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności Wstęp Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca (zwane dalej GCK Dobrzyca) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej GCK Dobrzyca https://gck-dobrzyca.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019…

Tekst odczytywany maszynowo

Co to jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy? Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz statutu.Organizatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy jest Gmina Dobrzyca. Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Kto…