Tekst odczytywany maszynowo

Co to jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy?

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz statutu.
Organizatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy jest Gmina Dobrzyca. Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

Kto kieruje Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy?

Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy kieruje dyrektor Wojciech Maniak.

Czym zajmuje się Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy?

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy działa na terenie całej Gminy Dobrzyca. Instytucja ta upowszechnia kulturę, tradycję i wiedzę  wśród osób przebywających na terenie całej gminy Dobrzyca.
Udziela również pomocy innym osobom, instytucjom i stowarzyszeniom które na terenie gminy Dobrzyca prowadzą działalność związaną z kulturą, edukacją oraz szerzeniem tradycji regionalnych i państwowych.

Gminne Centrum Kultury prowadzi również bibliotekę publiczną dla dzieci i dorosłych. Ta biblioteka ma też swoje file w Koźmińcu i Sośnicy. File to miejsca, gdzie też można wypożyczać książki.

Przykładowe tego typu działania to:

 • organizacja koncertów, przedstawień teatralnych spotkań z ciekawymi osobami
 • organizacja spotkań związanych z kulinariami i innymi zwyczajami miejscowymi
 • organizacja uroczystości dożynkowych, rocznicowych, patriotycznych i innych obchodów
 • wypożyczanie książek osobom dorosłym i dzieciom
 • udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 • organizacja zajęć artystycznych i popularnonaukowych dla dzieci i dorosłych
 • udostępnianie sal na potrzeby spotkań stowarzyszeń, klubów, sekcji i grup nieformalnych
 • wynajem sali na uroczystości o charakterze otwartym bądź rodzinnym

Jak się skontaktować z Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy?

Kontakt z głównym sekretariatem:

Adres: ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
Email: gckdobrzyca@wp.pl
Telefon: 797 036 796

Kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną:

Adres: ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
Email: biblioteka@gck-dobrzyca.pl
Telefon: (62) 741 31 76

W jakich godzinach pracuje Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy?

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy czynny jest w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i w piątki zawsze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy pracuje także popołudniami, wieczorami, a także  w weekendy i w święta ale tylko gdy wówczas odbywają się wydarzenia kulturalne, uroczystości lub zajęcia dla dzieci lub dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna

Siedziba główna biblioteki

Siedziba główna Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Koźmińskiej w Dobrzycy czynna jest:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki, zawsze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Filie biblioteczne

Filia Biblioteki w Koźmińcu czynna jest:
 • we wtorki w godzinach od 10.00 do 17.00,
 • w co drugą środę w godzinach od 9.00 do 16.00,
 • w czwartki w godzinach od 8.30 do 15.30,
Filia Biblioteki w Sośnicy czynna jest:
 • w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 17.00,
 • w co drugą środę w godzinach od 9.00 do 16.00,
 • w piątki w godzinach od 10.00 do 17.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skontaktować telefonicznie, mailowo lub osobiście skorzystać na miejscu z usługi pracownika Gminnego Centrum Kultury który posiada dostęp do programu umożliwiającego komunikację językiem migowym
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
 • skontaktować się telefonicznie bądź osobiście przy asyście pomocy osoby trzeciej

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niedowidzących i niewidzących oraz osób starszych:

Gminne Centrum Kultury przy ulicy Koźmińskiej 10 posiada dwa budynki oznaczone tablicami i mieści się przy dziedzińcu kamienicy stojącej przy ulicy. Aby wejść na dziedziniec należy przejść przez przejście tunelowe znajdujące się pomiędzy ulicą a dziedzińcem.

Budynek nr  1 – sala widowiskowa, toalety oraz pomieszczenia administracji.

Zlokalizowany przy dziedzińcu, po przejściu tunelem od ulicy. Wejście do budynku z poziomu gruntu po pokonaniu trzech schodów – podest.
Po wejściu (drzwi otwierają się na zewnątrz) na parterze znajduje się hol. Po prawej stronie holu od wejścia znajdują się toalety oraz schody na piętro prowadzące do pomieszczeń administracyjnych. Na przeciwległej stronie holu znajduje się wejście do sali widowiskowej. Z boku holu miejsca do odpoczynku.

Budynek nr 2 – Gminna Biblioteka Publiczna, sala klubowa, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Świetlica Środowiskowa.

Zlokalizowany jest przy drugim dziedzińcu. Wejścia do budynku z poziomu gruntu.

Aby trafić do budynku nr 2, należy przemieścić się z dziedzińca położonego za kamienicą stojącą przy ulicy (pierwszego dziedzińca) do dziedzińca zlokalizowanego za budynkiem nr 1. Należy skorzystać z przejścia tunelowego zlokalizowanego z prawej strony budynku nr 1 – czyli tego budynku w którym znajduje  się sala widowiskowa i pomieszczenia administracyjne.

Przy drugim dziedzińcu znajduje się budynek posiadający dwa wejścia z poziomu gruntu.

 • Prawe wejście (na wprost tunelu). Po otwarciu drzwi (drzwi otwierają się na zewnątrz) mały hol. Po prawej stronie znajdują się  drzwi prowadzące do pomieszczenia klubowego z zapleczem kuchennym oraz toaletą. Na wprost znajdują się schody z półpiętrem prowadzące na pierwsze piętro. Tam zlokalizowana jest biblioteka. Po wejściu schodami na piętro po prawej stronie znajduje się wejście do oddziału dla dorosłych wraz ze stanowiskami internetowymi, po lewej stronie wejście do oddziału dla dzieci, w którym zlokalizowane są również toalety.

Pracownik biblioteki może pomóc dostać się schodami na piętro, bądź obsłużyć klienta w pomieszczeniu klubowym na parterze. Taką potrzebę najlepiej zasygnalizować wcześniej, dzwoniąc pod nr telefonu:  (62) 741 31 76

 • Lewe wejście (w środkowej części frontonu budynku nr 2). Po otwarciu drzwi (drzwi otwierają się na zewnątrz) mały hol. Drzwi z lewej strony prowadzą do pomieszczenia, gdzie zlokalizowany jest  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Drzwi na wprost prowadzą do Świetlicy Środowiskowej.

Filia Biblioteczna w Koźmińcu

Znajduje się pod adresem Koźminiec 92 (obiekt sali wiejskiej). Wejście do budynku z poziomu parteru. Po wejściu hol. W holu na wprost drzwi do toalety. Po prawej stronie holu wejście do biblioteki.

Filia Biblioteczna w Sośnicy

Znajduje się pod adresem Sośnica 32 (obiekt sali wiejskiej). Wejście do budynku z poziomu parteru. Po wejściu hol. Po prawej stronie holu schody, które prowadzą do biblioteki na pierwszym piętrze. Po wejściu schodami na piętro po lewej stronie drzwi do toalety, a na wprost drzwi do biblioteki.

Pracownik biblioteki może pomóc dostać się schodami na piętro, bądź obsłużyć klienta na parterze. Taką potrzebę najlepiej zasygnalizować wcześniej, dzwoniąc pod nr telefonu:  (62) 741 31 76